Law Commission Logo
Kia whanake ngā ture o Aotearoa mā te arotake Motuhake
Better law for Aotearoa New Zealand through independent review

He Arotake i te Ture mō ngā Huarahi Whakatau a ngā Pakeke

Review of Adult Decision-Making Capacity Law

Copyright © 2021 New Zealand Law Commission.

Site theme from AccessPress.
New Zealand Government